Snökristallens Barnakademi har en egen kö, som går efter syskonförtur, barnets ålder och kötid. Vi är en förhållandevis liten förskola som eftersträvar att ha en jämt åldersfördelad barngrupp detta gör att vi endast har plats för 8 barn i varje årskull.

 

INTRODUKTION

 
Förskolan tillämpar generellt så kallad föräldraaktiv introduktion för de yngsta barnen. Det innebär för det mesta, att man som vårdnadshavare är med sitt barn under de tre första dagarna på förskolan.


ÖPPET OCH STÄNGNINGSDAGAR


Vi har öppet måndag-fredag kl. 7.00- 17.00 inkl. lämning och hämtning, stängt helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton.


Stängning av verksamheten:


  • En dag i månaden stänger förskolan klockan 15:45 för arbetsplatsträff.

  • Förskolan stänger 5-6 studiedagar per år, vilka meddelas minst två månader i förväg.

  • Dag före röd dag stänger vi 14:00.

  • Under sommaren håller vi sommarstängt i 4 veckor.

  • Vid julveckorna v. 51- v.1 och sommarveckorna 25-34, ska schema ändring inkomma till Snökristallens Barnakademi senast 4 veckor innan respektive semester periods början.