Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

FÖRSKOLAN


I yngre-barns gruppen på avdelningen Snöflingan är det upp till 15 barn och 4 pedagoger. För de äldre barnen på avdelningen Snöbollen är gruppstorleken ungefär 20 barn och 4 pedagoger. Barnen delas så gott som dagligen in i mindre grupper utifrån intressen och behov. Detta bidrar till en lugnare miljö där det finns gott om tid för samtal och reflektion i projekt och utforskande processer. En mindre förskola innebär färre möten mellan barn, barn och mellan barn och pedagoger. Det är en stor fördel ur trygghetssynpunkt när barnen känner igen och samarbetar med förskolans samtliga pedagoger.
På Snökristallens Barnakademi arbetar pedagogerna medvetet med att skapa möjligheter för alla barn att bli lyssnade på och att kunna vara med och påverka sin situation utifrån sina förutsättningar och förmågor. I all vår undervisning förespråkar vi ett engagerande, inkluderande förhållningssätt som bjuder in till kommunikation, medverkan, delaktighet och inflytande.


Undervisningen sker både utomhus  och inomhus och en större del av vårt arbete med barnen sker i projektform utifrån vår helhetsidé och våra gemensamma ställningstaganden alltid med anknytning till läroplanens, Lpfö 18, mål och riktlinjer. Vårt engagerande arbetssätt är stationsbaserat vilket innebär att vi erbjuder barnen att välja mellan förberedda, uppdukade och iscensatta stationer som antingen är kopplade till projektet eller till barnens intressen och behov. Det stationsinriktade arbetssättet öppnar upp för barnens inflytande över sin vardag på förskolan. Pedagogernas uppgift är att stötta barnen i deras val av stationer, fånga barnens uppmärksamhet och väcka förundran genom olika fenomen, material och upplevelser som utmanar kreativiteten och fantasin. De yngre barnen som kanske inte kan uttrycka sig verbalt och göra ett val på det sättet, erbjuds öppna stationer där de kan gå emellan.


Vi gör ofta kortare eller längre utflykter till fots i vår närmiljö och ibland tar vi bussen in till Örebro. Över huvud taget vistas vi mycket utomhus. Vår närhet till skogen och natursköna omgivningar är någonting vi utnyttjar året runt, både de äldre och yngre barnen gör regelbundet skogsutflykter. Snökristallens Barnakademi står för eventuella matsäckar och kostnader i samband med utflykterna. Exempel på utflykter/studiebesök vi genomfört under åren är: Örebro med Open Art, Länsmuséet, skolkonserter på konserthuset, Wadköping, Stadsparken, Stora holmen, vattentornet Svampen, Oset med dess fågelliv, Stadsbiblioteket med flera platser. 


Våra öppettider är kl 7:00 till 17:00.


Lokalerna inomhus är lagom rymliga, modernt inredda, ljusa och fräscha.


Utomhus finns trädgården med bland annat sandlåda, rutschkana, lekstugor, en del odlingar, materialförråd och en lagom hög kulle där man kan åka tefat om vintrarna  Både utomhus och inomhus tänker vi föränderlighet och att vi hela tiden arbetar med att skapa lekmiljöer och mötesplatser som syftar till att stimulera barnens lek, lärande och utveckling.