Bildbeskrivning

019-777 33 00

Bildbeskrivning

barnakademi@snokristallen.se

Bildbeskrivning

Snökristallens Barnakademi

Bildbeskrivning

Vi är en liten fristående förskola belägen inte långt från skogen i en enplansbyggnad med stor trädgård i bostadsområdet Ormesta i Örebro kommun. 
Hos oss finns barn i åldrarna 1 - 5 år.
Vill ni veta mer om vår verksamhet så ta er vidare i menyn.
Vi finns även på Instagram

För att ansöka om plats tryck här!

"På Snökristallens Barnakademi är vårt arbetssätt inspirerat av den barnpedagogiska filosofin från Reggio Emilia i Italien där ett projekterande arbetssätt står i centrum. Det handlar om förhållningssätt, kunskapssyn, en humanistisk människosyn, hundraspråklighet, pedagogens roll och organisation av tiden och rummet"
 
"Med ett gemensamt framtaget projekt, eller tema, blir barnens lärprocesser stimulerade av att vi arbetar med något som alla är intresserade av samtidigt som projektet ger den vardagliga verksamheten en röd tråd"
 
"Som pedagoger på Snökristallens Barnakademi vill vi kunna arbeta dynamiskt och medforskande tillsammans med barnen i projektet och det blir dessutom en pedagogisk utmaning för oss då det varken finns några rätta svar eller någon detaljerad planering att förhålla sig till"
 
"Vi vill bidra till ett fördjupat arbete kring ett ämne eller intresse där estetiska lärprocesser får stort spelrum och vi önskar att barnen ska få pröva på så många olika uttryckssätt som möjligt. Vi pratar om begreppet ”hundraspråklighet” inom Reggio Emilia filosofin som syftar på hundra olika sätt att uttrycka sig på. Detta talesätt kommer ursprungligen från dikten ”Ett barn har hundra språk” författad en gång i tiden av filosofins grundare Loris Malaguzzi"
 
Vill du veta mer om filosofin från Reggio Emilia kan du trycka här så tar länken dig till Reggio Emilia institutets hemsida.