VISION

 

Namnet på vår förskola Snökristallens Barnakademi har vi valt för att symboliken och innebörden av ordet Snökristall inrymmer så mycket av det som kännetecknar vår syn på barnet men också synen på vår förskola som en demokratisk mötesplats där en del av det livslånga lärandet äger rum. För oss handlar det om mångfald, förtroende, engagemang, relation, processer, förundran, och glädje

 

 

Bildbeskrivning

"Två snökristaller kan aldrig bli likadana. Varje snökristall består av omkring en kvadriljon vattenmolekyler och en väteatom på 5000 skiljer sig från de andra.


Tillsammans med andra molekylära oregelbundenheter omöjliggör det att två snökristaller skulle vara likadana"

 

(Ill Vetenskap 3/2004)

MÅNGFALD


Snökristallens Barnakademi är en demokratisk mötesplats dit alla är välkomna och där mångfalden ses som en tillgångENGAGEMANG


All undervisning bygger på ett engagerande,
inkluderande förhållningssätt


Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

FÖRTROENDE

 

En god introduktion till en lugn och förtroendeingivande miljö leder till tillit och goda relationer” 

 

 

RELATIONER

 

Goda relationer och god kommunikation skapar gemenskap och en känsla av tillhörighet

FÖRUNDRAN


Vi vill förvalta begreppet ”förundran”
som en utgångspunkt för allt som är undersökningsbart


PROCESSER

 

Vi gör processerna synliga och lyfter fram barnens tankar och idéer på ett fördjupat och förädlat sätt

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning

GLÄDJE


Inget utan glädje!